I all beskjedenhet, dette er meg Åge, i vår båt Monami.